Wat is het Video Maturity Model?

De universele aanpak om de effectiviteit van video voor organisaties te vergroten.

Het Video Maturity Model is het meest uitgebreide hulpmiddel dat wereldwijd beschikbaar is om de effectiviteit van video voor organisaties te verhogen.

Video Volwassenheid betekent dat een organisatie is staat is om video als instrument effectief te gebruiken. Organisaties die Video Mature zijn communiceren effectiever, verkopen meer, hebben lagere kosten en loyalere klanten en medewerkers.

Het Video Maturity Model zoomt in op acht verschillende aspecten rond het gebruik van video:

  • De identificatie van de content-behoeften van verschillende doelgroepen.
  • De productie en de relatie met de producenten van de video.
  • De publicatie van de video.
  • Het meten van de performance.
  • Strategie en tactiek.
  • Het omgaan met resources.
  • Videomanagement (de mensen).
  • De processen rondom de video.

Gebruikers doen een assessment, met zo’n 60 serieuze vragen. Aan het einde van de test krijgen ze hun volwassenheids-score, inzichten in hun prestaties op de acht individuele aspecten (zie afbeelding) en ze kunnen zichzelf vergelijken met benchmarkgegevens van andere organisaties.

Organisaties krijgen ook een rapport van 14 pagina’s met verbeteradviezen. Het advies-rapport zoomt in op de gegeven antwoorden bij het assessment en geeft ook een concreet actieplan om de effectieve inzet van video te verhogen.

Het Assessment van het Video Maturity Model kost € 59,- (ex BTW)

Start Assessment (in het engels)
Radar Chart Video Maturity Model

Het Video Maturity Model is ontwikkeld onder leiding van Thijs Viguurs, principal consultant bij Eclipse Videomanagement Consultants. Het belang van video is bij de meeste organisaties geen punt van discussie meer. Maar de aanpak en manier van werken kan bij veel organisaties professioneler en effectiever. Het Video Maturity Model helpt om dit inzichtelijk te maken. Het is tot nu toe gebruikt bij organisaties in Nederland, België, Denemarken, Spanje, Australië en de Verenigde Staten. Door het model online open te zetten, hopen we dat we organisaties wereldwijd kunnen helpen.

Advice Report of the Video Maturity Model